กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมุกดามณี ศรีพงษ์เพริศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1