ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
    วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามได้เปิดทำการเรียนการสอนปกติหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยนางทองสุข  แดงสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบปะนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนและบอกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัยตลาดเวลา เว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการรักษาความสะอาดร่างกายและของใช้ทั้งส่วนตัวและของส่วนรวม

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2564,15:08   อ่าน 23 ครั้ง