ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
วันที่ 29 มกราคม 2564 นางทองสุข  แดงสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,10:22   อ่าน 38 ครั้ง