ภาพกิจกรรม
ประชุม conference ผอ.เขตพบเพื่อนครู
การประชุมออนไลน์ (25 ธันวาคม 2563) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 1. การรายงานการเปิด - ปิด สถานศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอนภายใต้ สถานการณ์ Covid-19 โดยให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ติดตามข่าวสารจากสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นการตัดสินใจในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,12:06   อ่าน 100 ครั้ง