ภาพกิจกรรม
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยมีมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,09:17   อ่าน 162 ครั้ง