ภาพกิจกรรม
โครงการการฝึกอาชีพนักเรียน
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้จัดโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยทางโรงเรียนได้จัดอาชีพช่างตัดผมให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนฝึกตัดผมเพื่อนที่ผมยาว
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,12:58   อ่าน 38 ครั้ง