ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับด้านการพัฒนาโรงเรียนวัดสถวรรณจินดาราม
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,12:51   อ่าน 30 ครั้ง