ภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันโรคระบาดโควิด 19
วันพุธที่ 16  กันายายน 2563 โรงเรียนวัดสุวรรรจินดาราม ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงการอบรมการทำหน้ากากผ้า และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,12:47   อ่าน 35 ครั้ง