ภาพกิจกรรม
บริษัท ปทุมรีไซเคิล และบริษัทปทุมโลจิสติก ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
บริษัท ปทุมรีไซเคิล และบริษัทปทุมโลจิสติก ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
-บริษัทปทุมรีไซเคิล จำกัด ติดตั้งประตูกระจกปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง
-บริษัทปทุมโลจิสติก จำกัด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,10:55   อ่าน 23 ครั้ง