ภาพกิจกรรม
บริษัท AI GROUP พัฒนาโรงเรียน
บริษัทในเครือ AI GROUP ให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ดังนี้
*บริษัท AI TECH ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถกลับมาใช้ได้และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*บริษัท AI F&M ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเรียนให้มีความสวยงามและเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
*บริษัท AI T.G.T. ปรับปรุงตะแกรงคัดแยกขยะให้สะดวกและเป็นระเบียบเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแยกขยะให้ถูกต้อง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,10:37   อ่าน 86 ครั้ง