ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใบกลาง และได้ประชุมคณะกรรมการนักเรียน โดยมี ประธานันักเรียน และหัวหน้าห้อง มาประชุมเพื่อ ให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,09:35   อ่าน 27 ครั้ง